INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA ZA ISPITANIKE U DRUŠTVU

I. PREDSTAVLJANJE VODITELJA OBRADE

Društvo TOM TAILOR Zagreb d.o.o., Remetinečka cesta 139, 10090 Zagreb osnovano 3. 8. 2010. je trgovačko poduzeće s otprilike 120 trgovina. Društvo TOM TAILOR GROUP, koje zastupamo na hrvatskom tržištu, predstavlja jednog od najvećih trgovaca modnim proizvodima u svijetu. Naše robne marke sinonim su visokokvalitetnog iskustva, postavljanja smjernica na području mode i opuštenog pogleda na život.Naša su obveza također i poštivanje privatnosti svojih klijenata te zaštita njihovih osobnih podataka. Današnje je poslovanje neizostavno povezano i s obradom osobnih podataka. Zamolit ćemo vas da nam povjerite svoje kontakt podatke kako bismo vam još više približili svoju ponudu, učinili je dostupnijom i, ako nam dopustite, dodatno je prilagodili vašim potrebama i interesima. Organizirat ćemo nagradne igre, dijeliti različite kupone za popuste i ostale pogodnosti. Pritom ćemo s prikupljenim osobnim podacima postupati prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba) i nacionalnih propisa koji uređuju isto područje.

 

II. VIZIJA ZAŠTITE PRIVATNOSTI, ODNOSNO ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. pouzdan je voditelj obrade osobnih podataka. Mi razumijemo privatnost i poštujemo je.

 

III. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

INFO HOUSE d.o.o., Andrije Hebranga 27, 10000 Zagreb, info@dataprotection-officer.hr, +385 1 562 4392, uredovno radno vrijeme: ponedjeljkom i četvrtkom od 10.00 do 12.00 sati. 

Ispitanici na koje se odnose osobni podaci mogu sami stupiti u kontakt s osobom ovlaštenom za zaštitu osobnih podataka u vezi sa svim pitanjima povezanima s obradom osobnih podataka i ostvarivanjem svojih prava na temelju važećih propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

DPO

 

 IV. SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA I PRAVNI TEMELJI

a) Društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke svojih klijenata u okviru i u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji robe i usluga, kao i u svrhu sklapanja ugovora, u fazi pregovora, nakon primitka ponude ispitanika (članak 6/I, točka b Opće uredbe). U slučaju reklamacije robe koja je uvažena u skladu s pravima potrošača, klijent je dužan dostaviti račun kojim dokazuje kupnju, svoje osobno ime i kontakt podatke, adresu i e-adresu. Podaci će biti upotrijebljeni u svrhu odlučivanja o greški, odnosno zamjeni inače besprijekorne robe, kada to voditelj obrade dopušta.

Ako društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. na zahtjev kupca rezervira određenu robu, uskladišti je ili je naruči za njega, u tu se svrhu obrađuju podaci o osobnom imenu kupca, njegovoj adresi, e-adresi i broju mobilnog telefona – radi obavještavanja o prispjeloj robi i kasnijem sklapanju ugovora (kupnji).

Na temelju ugovora, tvrtka Tom Tailor Zagreb d.o.o. obrađuje i osobne podatke osoba koje su prijavljene za primanje obavijesti. Podaci koji se u svrhu ostvarivanja prava i obveza osoba koje su prijavljene za primanje obavijesti prikupljaju i kasnije obrađuju u tu svrhu, precizno su definirani u Pravilima suradnje koja su objavljena na web-stranici tom-tailor.hr.

Na temelju ugovora, društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. obrađuje i osobne podatke zaposlenika koji su potrebni za sklapanje i ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa te osobne podatke drugih suradnika koji su ispitanici (i na tržištu ne obavljaju gospodarsku djelatnost) u opsegu kako ga određuje Zakon o tržištu rada ([1]) odnosno Zakon o radnim odnosima ([2]).

b) Društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. također obrađuje osobne podatke ispitanika na temelju zakonskog pravnog temelja na temelju članka 6/I, točka c Opće uredbe i na temelju drugih međunarodnih ugovora, propisa EU-a te nacionalnih zakona koji od društva Tom Tailor Zagreb d.o.o. zahtijevaju da u određenim slučajevima proslijedi osobne podatke ispitanika državnim tijelima (kao što su Porezna uprava, različite inspekcije, sudovi i sl.)i drugim voditelja obrade (kao što su Zavod za zdravstveno osiguranje Zavod za zapošljavanje, op. prev./, Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje …) za ispunjavanje svojih ili njihovih zakonskih obveza ili nadležnosti.

c) Društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. na temelju zakonitog interesa (članak 6/I, točka f Opće uredbe) obrađuje osobne podatke u svrhu smanjivanja rizika od upada na svoju web-stranicu (osiguravanje sigurnosti informacija, smanjivanje rizika od neovlaštena pristupa važnim poslovnim informacijama, osobnim podacima i informacijskom sustavu društva Tom Tailor Zagreb d.o.o.). U vezi s pristupom web-mjestu, društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. na poslužitelju prati podatke koji bi mogli poslužiti za identifikaciju (IP-adresa računala, datum i vrijeme te posjećene stranice). Osim u svrhu smanjivanja rizika od upada i neovlaštenih pristupa, ti se podaci mogu upotrijebiti u analitičke i statističke svrhe. Na temelju prevladavajućeg zakonitog interesa, društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. obrađuje zakonito prikupljene osobne podatke u svrhu različitih analiza i statistika potrebnih za provjeru pravilnosti i planiranje novih poslovnih odluka.

d) U određenim slučajevima, društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. moli svoje klijente i druge ispitanika (također i kandidate za zapošljavanje) da daju privolu (članak 6/I, točka a Opće uredbe) za obradu svojih osobnih podataka u svrhu osmišljavanja i dostavljanja ponuda robe, usluga, kao i radnih mjesta prilagođenih njihovim interesima, zanimanjima, mogućnostima i sl. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju o ispitaniku detaljno su nabrojene u pozivu za davanje privole i razlikuju se s obzirom na kategoriju osoba (klijenti, članovi klubova vjernosti, kandidati za zapošljavanje). Društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. svoje klijente i druge osobe (posjetitelje svojih web-stranica) također moli da daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhe slanja e-letaka o novostima u njegovom prodajnom programu, prodajnom programu u okviru društva Tom Tailor Zagreb d.o.o., o različitim događajima, kao i suglasnost za slanje e-letaka o prodajnom programu poslovnih partnera društva Tom Tailor Zagreb d.o.o. U tim slučajevima obrada osobnih podataka odvija se u okviru opsega dopuštenog izjavom ispitanika, svrhe i dogovorenih kanala obavještavanja, sve do opoziva.

Ako je klijent mlađi od 16 godina, za njega privolu u pogledu usluga informatičkog društva daju njegovi roditelji ili staratelji.

e) Obrada osobnih podataka posjetitelja web-stranice društva Tom Tailor Zagreb d.o.o. temelji se na njihovoj privoli, osim u dijelu obrade osobnih podataka koji je nužan za osiguravanje pravilnog rada web-stranice (npr. prijava, postupak kupnje...). Obrada osobnih podataka s pomoću kolačića, koja se odvija na temelju privole, detaljno je opisana na poveznici: https://www.tom-tailor.hr/pravila-i-uvjeti-koristenja-stranice.

 

f) Na svojim web stranicama Tom Tailor Zagreb d.o.o. koristi i alate za marketinšku automatizaciju, kao što je SharpSpring. SharpSpring je 05.05.2018. priznat kao sukladan zahtjevima EU propisa na području zaštite osobnih podataka na temelju dogovora EU – SAD “Štit privatnosti (Privacy Shield). Alat je namijenjen boljem poznavanju interesa i preferencija posjetitelja web stranice, Tom Tailor Zagreb d.o.o. može u vezi s aktivnostima, povezanima s marketingom, ponuditi sažet ID korisnika društvenim mrežama, kojima upravljaju treće strane, ili drugim ponuditeljima web aplikacija (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram ili Google), gdje se taj podatak zatim uspoređuje s podacima društvenih mreža ili vlastitim bazama podatka web ponuditelja, kako bi vam se prikazale primjerenije informacije.

 

V. PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA I MOGUĆI PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Osim društva Tom Tailor Zagreb d.o.o., osobne podatke u njegovo ime i za njegov račun također obrađuju njegovi ugovorni izvršitelji obrade, a obično su to ponuđači-partneri za pružanje poslovnih usluga, informacijske podrške pri obradi osobnih podataka, agencije za web-oglašavanje ili neko drugo provođenje izravne prodaje, te pružatelji usluga poslovne analitike.

Osobni podaci klijenata ne izvoze se u treće zemlje, osim osobnih podataka koji su obrađeni alatom za slanje e-pošte Mailchimp. U tom se slučaju izvoze izvan EU-a, odnosno Europskog gospodarskog prostora, pri čemu se uvijek poštuju obvezne zaštitne mjere, a u slučaju izvoza u SAD dogovor između EU-a i SAD „Štit privatnosti“.

 

VI. PRAVA ISPITANIKA

Pisanim zahtjevom koji se šalje na adresu: Tom Tailor Zagreb d.o.o, Remetinečka cesta 139, 10090 Zagreb ili info@tom-tailor.shr, ispitanik može zahtijevati pristup, dopunu, ispravak, blokiranje, odnosno ograničenje obrade ili brisanje osobnih podataka, prigovoriti obradi osobnih podataka koji se obrađuju u vezi s njom te zatražiti prijenos podataka.

Ispitanik može trajno ili privremeno te u potpunosti ili djelomično opozvati dane privole za obradu osobnih podataka slanjem pisanog zahtjeva na adresu: Tom Tailor Zagreb d.o.o, Remetinečka cesta 139, 10090 Zagreb ili info@tom-tailor.hr, odnosno može upravljati danim privolama na web-stranici: www.tom-tailor.hr. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade koja se na temelju privole izvodila prije njezinog opoziva.

Ispitanik ima pravo uložiti pritužbu Povjereniku za informiranje HR ako smatra da se njegovi osobni podaci čuvaju ili na neki drugi način obrađuju protivno važećim propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka.

 

VII. ROKOVI ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. obrađivat će osobne podatke u opsegu potrebnom za ostvarenje svrha obrade i dok to bude potrebno za postizanje željenog cilja.

Osobne podatke tako obrađuje do ispunjenja svrhe, odnosno u okviru zastarjelih rokova za obveze koje bi mogle potjecati iz obrade tih osobnih podataka, posebice kada je obrada osobnih podataka potrebna u okviru sklapanja odnosno izvršenja ugovora, osim u slučajevima kada je rok čuvanja osobnih podataka uređen zakonom. U tim slučajevima društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. čuvat će podatke u skladu sa zakonskom odrednicom.

 

 

Datum: 23. svibnja 2018.