Pravila i uvjeti članstva

1. OPĆE INFORMACIJE


Ova opća pravila određuju uvjete prijave i članstva u Klubu za obavještavanje društva Tom Tailor Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu: Klub).
Osoba postaje član Kluba ispunjavanjem obrasca/pristupnice za Klub svojim osobnim podacima na web-stranici društva Tom Tailor Zagreb d.o.o. (www.tom-tailor.hr ) ili u bilo kojoj poslovnici TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim ili TOM TAILOR Kids. 
Članstvo u Klubu pruža sljedeće pogodnosti: obavještavanje članova o aktualnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i pogodnostima u trgovinama TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim ili TOM TAILOR Kids.


2. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I PODATAKA KORISNIKA


Prilikom prijave u Klub i pretplate na web-novosti (putem interneta ili u poslovnicama) zamolit ćemo Vas da nam povjerite neke svoje osobne podatke: e-adresu, ime, prezime, datum rođenja, spol, kućnu adresu, poštanski broj, mjesto stanovanja i broj mobilnog telefona. Prilikom prijave u poslovnicama, osobnim podacima upravljaju za to ovlaštene osobe u poslovnicama. 
Niste dužni dati svoje osobne podatke koji se traže na obrascu/pristupnici za Klub. Navedeno će za posljedicu imati nemogućnost Vašeg članstva u Klubu te nećete biti u mogućnosti primati obavijesti o aktualnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i pogodnostima u trgovinama TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim ili TOM TAILOR Kids.
Podatke koje unesete u web-obrazac (ili obrazac u poslovnici) ili ih povjerite ovlaštenoj osobi u poslovnici upotrijebit ćemo samo za svrhe Vašeg obavještavanja o aktualnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i pogodnostima  društva Tom Tailor Zagreb d.o.o. te za  analizu Vaših navika pri kupnji.* Konkretno:

 • Vašu e-adresu upotrijebit ćemo isključivo za obavještavanje o aktualnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i pogodnostima putem e-adrese u našim trgovinama.;
 • Vaše ime i prezime upotrijebit ćemo isključivo za personalizaciju e-poruka o aktualnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i pogodnostima u našim trgovinama;
 • Vaš spol i datum rođenja upotrijebit ćemo isključivo za slanje novosti o našim kolekcijama i odjeći koji vam po dobi i spolu najbolje odgovaraju;
 • Vašu kućnu adresu, poštanski broj i mjesto stanovanja upotrebljavat ćemo za obavještavanje o aktualnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i pogodnostima u Vama najbližoj trgovini Tom Tailor;
 • Broj Vašeg mobilnog telefona upotrebljavat ćemo isključivo za obavještavanje o aktualnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i pogodnostima u našim trgovinama putem SMS poruka. 

Pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka je Vaša privola za to koju dajete u pisanom obliku svojim potpisom na tiskanoj pristupnici za Klub ili klikom na za to predviđenu poveznicu na web stranici www.tom-tailor.hr. Privola  ima sljedeći sadržaj: 


„Pristajem da društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o., Remetinečka cesta 139, Zagreb pohranjuje, obrađuje i koristi moje osobne podatke u svrhu obavještavanja mene o aktualnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i pogodnostima u trgovinama TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim ili TOM TAILOR Kids, sve dok ne povučem svoju privolu. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat/a da u bilo koje vrijeme mogu povući privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica te da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je ista povučena  Također sam upoznat/a da, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka mogu, pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava na pristup, ispravak, brisanje i ograničenje obrade te pravo na prigovore u svezi s obradom osobnih podataka, a sukladno zakonskim osnovama. Potvrđujem da sam prethodno upoznat/a sa PRAVILIMA I UVJETIMA ČLANSTVA U KLUBU ZA OBAVJEŠTAVANJE DRUŠTVA TOM TAILOR ZAGREB d.o.o . kao i sa činjenicom da za djecu mlađu od 16 godina privolu može dati isključivo nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.“

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. , Remetinečka cesta 139, Zagreb, kontakt e-mail: info@tom-tailor.hr  (u daljnjem tekstu i: Voditelj obrade). Vaše osobne podatke nećemo slati trećim osobama već isključivo našim ugovornim izvršiteljima obrade, a za potrebe obrade istih u prethodno navedene svrhe. Podaci se pohranjuju i obrađuju sve dok e-poštom ne odjavite uslugu obavještavanja ili povučete privolu za obradu Vaših podataka ili zatražite brisanje ili ograničenje obrade Vaših osobnih podataka . Primanje e-novosti možete odjaviti u bilo kojem trenutku i to na način da u primljenoj e-poruci kliknete na označenu poveznicu „Odjava“ ili da nam to javite na našu e-adresu: info@tom-tailor.hr

*Tom Tailor Zagreb d.o.o. i njegovi ugovorni izvršitelji obrade će Vaše osobne podatke koje nam dostavite povezati s podacima o Vašim kupovinama te transakcijskim podacima koji će se mijenjati putem uporabe identifikacijskog elementa (korisničko ime i lozinka u e-trgovini ili identifikacijska šifra u poslovnicama. Svi podaci bit će redovito analizirani, a voditelj zbirki osobnih podataka upotrebljavat će ih za segmentaciju i pripremu Vama prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje Vaših navika pri kupnji, anketiranje, dodjeljivanje dodatnih boniteta te izravnu i personaliziranu prodaju. Kontakt podaci bit će upotrijebljeni za obavještavanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima. 


Svi podaci o Vašim kupovinama bit će pohranjeni u bazi podataka u društvu Tom Tailor Zagreb d.o.o. i/ili kod njegovih ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka. Vaši podaci čuvat će se na poslužiteljima ugovornog izvođača Voditelja obrade, a mogu se slati i ugovornim izvršiteljima Voditelja obrade osobnih podataka koji za njegov račun i u njegovo ime obrađuju osobne podatke o sudionicima u gore navedene svrhe. Ugovorni izvršitelji obrade su i poduzeća koja sudionicima šalju SMS/MMS poruke, tiskare, poduzeća koja održavaju softver Voditelja obrade i baze podataka te moguća druga poduzeća s kojima Voditelj obrade sklapa ugovor o obradi osobnih podataka.
Voditelj obrade se obvezuje da će sve osobne podatke obrađivati u skladu s važećim hrvatskim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka i samo u svrhe za koje su pribavljeni. Svi partneri Voditelja obrade koji imaju pristup osobnim podacima dužni su njima pažljivo rukovati u skladu s nacionalnim i europskim zakonodavstvom.


3. PRAVA KORISNIKA 


U skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, Vama pripadaju sljedeća prava:

 • pravo na informacije u vezi s Vašim osobnim podacima koje čuvamo odnosno pravo na pristup Vašim  podacima; 
 • pravo da nam u svakom trenutku podnesete zahtjev za ispravkom netočnih podataka ili njihovom dopunom, brisanjem, ograničavanjem obrade Vaših osobnih podataka, kao i pravo da uložite prigovor na obradu Vaših osobnih podataka te prava na prenosivost podataka; ;
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu za zaštitu podataka; 
 • privolu/suglasnost za prikupljanje, obradu i uporabu svojih osobnih podataka možete u bilo kojem trenutku opozvati s učinkom od trenutka opoziva. Više informacija možete pronaći u gornjem poglavlju u kojem je opisana obrada podataka na temelju Vaše suglasnosti. Povlačenje privole/suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je ista povučena.

Ako želite ostvariti svoja prava, obratite se osobi odgovornoj za zaštitu podataka putem jedne od sljedećih adresa: info@tom-tailor.hr ili Tom Tailor Zagreb d.o.o., Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb.


4. OSTALE ODREDBE


Društvo Tom Tailor d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za:

 • nedjelovanje usluge kao posljedicu Vaše pogrešne uporabe ili nepoznavanja uporabe usluga;
 • nedjelovanje usluge kao posljedicu prekida rada mreže ugovornih partnera, prekida napajanja ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno ometati uporabu usluge:
 • bilo kakve neželjene posljedice koje bi sudionik mogao pretrpjeti zbog dobrovoljnog sudjelovanja u nagradnoj igri,
 • bilo kakve posljedice uporabe nagrada.

Društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve neželjene posljedice koje bi član Kluba mogao pretrpjeti zbog članstva u Klubu, a koje su nastale bez krivnje društva.
Društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o.  ne snosi nikakve troškove koje sudionici pretrpe zbog članstva u Klubu.
Odluka društva Tom Tailor Zagreb d.o.o. o svim pitanjima u vezi sa članstvom u Klubu i pravilima povezanim s njima konačna je i vrijedi za sve sudionike.
U slučaju sporova koji nastanu između društva Tom Tailor Zagreb d.o.o.  i članova u vezi sa članstvom u Klubu, a koje nije moguće sporazumno riješiti, nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.
Društvo Tom Tailor Zagreb d.o.o.  pridržava pravo na promjenu pravila za članstvo u Klubu ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci na strani javnosti, a sve članove Kluba će obavještavati o svim promjenama i novostima putem objava na svojoj web stranici www.tom-tailor.hr.


5. OBJAVA PRAVILA


Ova pravila su objavljena na web-stranici www.tom-tailor.hr te stupaju na snagu danom objave.

TOM TAILOR Zagreb d.o.o.
Remetinečka cesta 139
10000 Zagreb